1. Home
  2. All Program
  3. ព័ត៌មានពេលព្រឹក
  4. ឧកញ៉ា សុង សារ៉ន គំាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមការបង្កើតឱ្យមានការផ្តល់ឥណទានបៃតងរបស់ធនាគារ ARDB

ឧកញ៉ា សុង សារ៉ន គំាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមការបង្កើតឱ្យមានការផ្តល់ឥណទានបៃតងរបស់ធនាគារ ARDB

អគ្គនាយក្រុមហ៊ុន Amru Rice   ដែលជាក្រុមហ៊ុន​​​ឈានមុខមួយក្នុងស្រុកមួយ​​ក្នុងវិស័យស្រូវ អង្ករ​បាន​សម្តែងនូវការគំាំទ្រ​នៅគំនិត​ផ្តួចផ្តើម​នៃការបង្កើតឱ្យ​ការផ្តល់ឥណទាន​បៃតង​​ ក្រោយពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ និងកសិកម្ម​បានលើកឡើង​អំពីការយកចិត្តទុកនិងជំរុញការផ្តល់ឥណទានបៃតង​ជូនប្រជាកសិករ​កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។​

 

ឧកញ៉ សុង សារ៉ន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amru Rice  មានប្រសាសន៍​ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន​កាលពីថ្ងៃទី​១៣ខែធ្នូ ឆ្នំា​២០២៤​​ថា« ខ្ញុំគំាំទ្រ​ទៅលើគំនិត​ផ្តួចផ្តើមរបស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដែលបង្កើតឱ្យមាន​នៅការផ្តល់ឥណទាន​បៃតងដល់ប្រជាកសិករ​។​នេះ​គឺជាការគិតគូ​ដ៏វែងឆ្ងាយមួយរបស់ធនាគារ​​ ដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយ​កាបូននៅកម្ពុជា​ត្រឹមឆ្នំា​២០៥០​»។

 

ឧកញ៉ាបន្តទៀតថា ​​កម្ពុជា​ជាប្រទេសកសិកម្ម ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវការស្បៀងសម្រាប់បរិភោគ​ ដូចនេះការធ្វើឥណទាន​បៃតង​នេះនឹងធ្វើឱ្យកសិក​រងាកទៅរកការដំាដុះ​ដែលគោរព​ទៅតាម​បទដ្ឋានបៃតង​ ការពារបរិស្ថាន សង្គម ហើយនិងសុខភាព​។លើសពីនេះ​និងជំរុញឱ្យប្រជាកសិករ​មាន​មានធន់ទៅនិងការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដូចនេះ​ឥណទាន​បៃតងនេះនឹងជួយឱ្យកសិករមានភាព​​រឹងមំានៅក្នុងការធ្វើកសិកម្ម​របស់ខ្លួន​។

 

​បើយោងតា​ម អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន​ Amru Rice   បើអត់មានការផ្តល់​ឥណទាន​​ទេ កសិករ​មិនដឹងថាត្រូវ​​ទៅរក​ឥណទានមកពីណា​​ ដោយសារ​ការ​ផលិតនៅ​ ផលិតផលមួយតាមគោលការណ៍​ត្រូវការចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់​ ​​។ប៉ុន្តែឥណទាន​បៃតង​ដែលធនាគារARDBប ង្កើតឱ្យមានការផ្តល់ឥណទានឡើងមកនេះ នឹងបង្កើតឱ្យមានបរិយាកាស​ នៃការដំាដុះស្រូវតាមបែបបរិស្ថាន​បៃតង​ ឬឥណទានបៃតងនេះ​និងជួយឱ្យកសិករចូលរួមបានកាន់តែច្រើន​ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆិតា​មួយ​ដែលកម្ពុជាចង់បានគឺ​អព្យា​ក្រឹត្យភាព​កាបូន​នៅត្រឹមឆ្នំា​២០៥០​។

 

​ ទាក់ទងនិងការផ្តល់ឥណទានបៃតងនេះ បើយោងតាម​​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម មានការផ្តល់​ រូបវន្ត​បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល​ដែលស្ថិតនៅ​ក្នុងខ្សែច្រវាក់​តម្លៃកសិកម្ម បម្រើទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជនបទ​និងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ​អាទិភាព​ដែលបានកំណត់​ ហើយសកម្មភាព​អាជីវកម្ម​ត្រូវតែ​រួមចំណែក​ក្នុងការការពារ​បរិស្ថាន​និងសង្គមដោយផ្សារភ្ជាប់​ទៅនិងឆន្ទៈ​ ចូលរួម​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ឱ្យ​មាននិរន្តរភាព​។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម បានកំណត់វិស័យសំខាន់មួយចំនួន​ដែលមានលទ្ធភាព​ទទួលបានឥណទានបៃតង ពីធនាគារ៖ ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ ​​Aquaponics, ការប្រើប្រាស់​ថាមពល​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​(Energy efficiency) ការធ្វើកសិកម្ម​ដែលសម្របទៅនឹង​បច្ចេកទេស​អេកូឡូស៊ីកសិកម្ម, ការប្រើប្រាស់ថាមពល​កកើតឡើងវិញ​, ការប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ Hydroponics, ការគ្រប់គ្រង​និងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់​ និងកាកាត់បន្ថយ​ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងទៀត​។​

​លក្ខណៈនៃផលិតផល​ឥណទានបៃតង ​សម្រាប់​ឥណទានជាទុន​បង្វិលចាប់ពី​៥០០ដល់​១០០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក​សម្រាប់រយៈពេល​មិនលើស​ពី១២ខែ​។​ឥណទានជាទុនវិនិយោគ​ចាប់ពី​៥០០ដល់​២០០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក​សម្រាប់រយៈពេល​មិនលើស​ពី​៨៤ខែ​ ជាមួយអត្រាការប្រាក់​៦%ដល់​៧,៥%​ក្នុងមួយឆ្នំា​។​

 

ឧកញ៉ សុង សារ៉ន ​លើកឡើង​ថា«​ ការផ្តល់ឥណទាន​បៃតង​ទៅដល់ប្រជាកសិករ​ ពុំសូវមានធនាគារច្រើននោះដែលផ្តល់ឥណទានបែបនេះក្រៅតែពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម តែសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានច្រើន​។សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញ​ធនាគារ​ផ្សេងទៀត​ចូលរួម​ផ្តល់ឥណទាន​បៃតង​ឱ្យបានច្រើន​ ព្រោះធនាគារ​មានលទ្ធភាពផ្តល់ជូន​ឥណទាន​ដល់ពលរដ្ឋមានអត្រាការប្រាក់ទាប​ជា​ង ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​»៕​

SARETH


5
វិស័យកសិកម្មទទួលបានឥណទានជាង១ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

យោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយគំាទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង ១,៥៧ លាននាក់ និងបានផ្តល់ឥណទានប្រមាណ ៥,១២ ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ខណៈអតិថិជនមានចំនួន២លាននាក់ បានដាក់ប្រាក់បញ្ញើសរុបជាង ២,២ ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក និងបានផ្តល់ឱកាសការងារជាង ២ម៉ឺនកន្លែង។ លោក កំាង តុងងី ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នំា២០២៣ ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់ជូន វិស័យកសិកម្មមានជាង ១.០៦៥លានដុល្លារអាម៉េរិក ឬស្មើនឹង ២១,៣%, ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ ១៤,៨% ពាណិជ្ជកម្មបោះដុំ ៤,៤%, សេវាកម្ម ៧,៤%, សំណង់ ៤,២%, សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ ៣,១%, ឧស្សាហកម្ម ៣,៨%, ដឹកជញ្ញូន និងឃ្លាំងស្តុក២,៨%, ក្រុមគ្រួសារ ៣១,៣% និងវិស័យផ្សេងៗទៀតប្រមាណ ៧%។ លោកបន្តទៀតថា ឥណទានកសិកម្មក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានកំណើនតិចតួចក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២ ខណៈដែលគ្រឹះស្ថានធនាគារមួយចំនួនចាប់ផ្តើមផ្តោតខ្លាំងលើវិស័យនេះ។ យ៉ាងណា កសិកម្មនៅតែជាអាទិភាពសម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសមាគមបានធ្វើការជំរុញការបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ បំពេញតាមតម្រូវការរបស់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងរិះរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា។ លោក […]

៤
ក្រុមហ៊ុន Floresta ចាប់ផ្តើមសាកល្បងទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួត១០០តោននៅចុងខែមីនានេះ ដើម្បីនាំចេញទៅជប៉ុន

បើពុំមានការប្រែប្រួលនោះទេ ក្រុមហ៊ុន Floresta របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងចាប់ផ្តើមសាកលល្បងប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតរបស់កម្ពុជាចំនួន១០០តោន នៅចុងខែមីនា ឬនៅដើមខែមេសាខាងមុន ដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុន ហើយបើគម្រោងទីមួយនេះ ទទួលបានជោគជ័យ ក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើនការប្រមូលទិញកើនដល់១ម៉ឺនតោននៅក្នុងឆ្នំា នៅពេលបន្ទាប់។ ឯកឧត្តម ឃឹម ហ្វីណង់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានប្រសាសន៍ ប្រាប់ARDB TV Online ថាគម្រោងប្រមូលទិញស្វាយចន្ទី១០០តោននៅពេលខាងមុខនេះមានឈ្មោះថា CashewNotes សហការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទដើម្បីស្វែងរកសហគមន៍កសិកម្មណាមួយផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតចំនួន១០០តោនដើម្បីនាំចេញសាកល្បងទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន ។ ឯកឧត្តម ឃឹម ហ្វីណង់ គូសបញ្ជាក់ថា បើគម្រោងសាកល្បងប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតចំនួន១០០តោនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសអ៊ីស្រាអែល នាំចេញទទួលបានជោគជ័យ និងមានការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងពង្រីកការប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតរហូតដល់១ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នំាំនៅពេលបន្ទាប់។ បើយោងតាមមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្ម ក្រុមហ៊ុនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រៀមប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួត១០០តោន ហ៊ានទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កសិករក្នុងតម្លៃ៦ពាន់រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម ពោលគឺមានតម្លៃលើសតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នប្រមាណ២០% តែទាមទាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានស្តង់ដារ និងមានគុណភាពល្អដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យារវាងសហគម និងក្រុមហ៊ុន។ ឯកឧត្តម ឃឹម ហ្វីណង់ មានប្រសាសន៍ថា «បច្ចុប្បន្នគម្រោង CashewNotes បានសាកល្បងធ្វើការជាមួយសហគមន៍កសិកម្មសាលាវិស័យស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អក្នុងការបង្ហាញទៅកសិករក៏ដូចជាវិស័យស្វាយចន្ទីឱ្យឃើញ នៅពេលយើងដំាស្វាយចន្ទីមានគុណភាព មានតម្លៃដើមប្រកួតប្រជែង។ ប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើមិនបានតាមស្តង់ដារ ថ្លៃដើមខ្ពស់ […]

៣
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន បង្ហាញបទពិសោធន៍ និងភាពជោគជ័យលើវិស័យកសិកម្មជាង១០ឆ្នំានៅកម្ពុជា

បន្ទាប់ពីបានបណ្តាក់ទុនវិនិយោគអស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នំា នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា, លោក Nabeshima Katsuhito ប្រធានក្រុមហ៊ុន Yamato Green របស់ប្រទេសជប៉ុនមួយ បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ បច្ចេកទេស និងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម ហឿន សំនៀង ប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងក្រុមហ៊ុន Yamato Green ជាមួយឯកឧត្តមស៊ុន ចាន់ថុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធានទី១នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាថ្មីៗនេះ មានគោលបំណង៖ (១) ដើម្បីរាយការអំពីកិច្ចការងារដែលក្រុមហ៊ុន Yamato Green បានវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ពិសេសលើការដំាដុះបន្លែទទួលបានផលជាទីពេញចិត្ត, (២) ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពី ភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញ និងជាអ្នកពិសោធន៍លើវិស័យកសិកម្មមកពីប្រទេសជប៉ុន, (៣) ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្លំាងទៅលើប្រភេទដំណំាអស់នោះ មិនមែននៅតែក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះទេ នៅខេត្តផ្សេងទៀតក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរនិង (៤) ដើម្បីជួយឱ្យវិស័យកសិកម្មអាចរីកចម្រើន និងប្រកួតប្រជែងបាន ក្រុមហ៊ុនបានសំណូមពរជាយុទ្ធសាស្ត្រ មកក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើអ្វី ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចូលមកវិស័យកសិកម្មនេះ។ ឯកឧត្តម បញ្ជាក់ថា «ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះបានវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងមានរយៈពេលជាង១០ឆ្នំា ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន បានដាំដំណំាជាង៥០មុខនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ជាង២០ផ្ទះ ហើយផលិតផលរបស់គាត់អាចលក់បានទំាងនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក និងទីបរទេស […]

3
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដំាបន្លែរបស់ពលរដ្ឋនៅឃុំអមលំាង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ប្រធានសហគមន៍កសិកម្ម កសិករសាមគ្គី អមលំាងដែលមានទីតំាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាកោង ឃុំអមលំាង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានអំពាវនាវទៅដល់កសិករដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនឱ្យកាត់បន្ថយផ្ទៃដីដំាដុះបន្លែ ហើយងាកមកពង្រឹងការថែទំាបន្លែឱ្យបានដិតដល់ទំាងអស់គ្នា ស្របពេលអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកបមុខរបរដំាបន្លែរបស់ខ្លួននៅគ្រាបន្ទាប់។ បើយោងតាម ប្រធានសហគមន៍កសិកម្ម កសិករសាមគ្គីអមលំាង បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នសហគមន៍មានសមាជិកសរុប៦០គ្រួសារ ហើយបើដំាបន្លែទំាងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលអំណោយផល គឺអាចផ្គត់ផ្កង់បន្លែទៅលើទីផ្សារបាន១តោន ៥០០គីឡូក្រាម។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃ កសិករអាចដំាបន្លែបានវិលជុំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារ មានចំនួន២៩គ្រួសារ។អ្នកស្រី ទឹម សំណូល បានឱ្យដឹងថា សមាជិកសហគមន៍ដំាបន្លែសកម្មទំាង២៩គ្រួសារ គឺអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គទៅលើទីផ្សារក្នុងថ្ងៃមានចន្លោះពី៥០០ ទៅ៨០០គីឡូក្រាម ហើយការប្រែប្រួលបរិមាណបនៃការផ្គត់ផ្គង់ ដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅពេក ធ្វើឱ្យកសិករដំាបន្លែមិនសូវទទួលបានផល ជាក់ស្តែងការផ្គត់ផ្គង់ផ្លែត្រសក់នៅលើទីផ្សារក្នុងពេលសព្វថ្ងៃមានតិចតួច។ អ្នកស្រីបន្តថា សព្វថ្ងៃសមាជិកសហគមមានដំាបន្លែជាចែកជាពីរប្រភេទ គឺមានបន្លែស្លឹក និងបន្លែផ្លែ។ សម្រាប់បន្លែស្លឹកអាចលក់ចេញទៅទីផ្សារមានតម្លៃប្រមាណ២៥០០រៀល និងបន្លែផ្លែលក់បានថ្លៃប្រមាណ១៨០០រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម។ ស្របពេលអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល, បើតាមប្រធានសហគមន៍ខាងលើបានឱ្យដឹងថា កសិករ រកបានប្រាក់ចំណូលបានមិនច្រើនដូចឆ្នំាកន្លងទៅនោះទេ ដោយសារកសិករចំណាយផ្លែដើមផលិតបន្លែខ្ពស់ តែនៅពេលប្រមូលផលមកវិញគឺបានបរិមាណតិច។ អ្នកស្រី ទឹម សំណូល គូសបញ្ជាក់ថា «ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ទៅលើការដាំដុះរបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់ ហើយក្នុងនាមជាប្រធានសហគមន៍ ខ្ញុំបានអំពាវនាវឱ្យកសិករកាត់បន្ថយផ្ទៃដីដំាដុះ ឱ្យគាត់ងាកមកពង្រឹងការថែទំាដំណំាទំាងអស់គ្នាវិញ។ បើកសិករនៅតែពង្រីកផ្ទៃដីដំាដុះ តែការមើលថែមិនបានដិតដល់, ប្រភពទឹកស្រោចស្រពមិនគ្រប់គ្រាន់ […]

កាលវិភាគផ្សព្វផ្សាយ